Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 15/06/10

Ένταξη Πράξης με τίτλο:

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» στους άξονες 01, 02 και 03  για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις  2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ  295395.

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.