Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ "Συγκριτική μελέτη ευρωπαικής ένωσης και ελλάδος για α) την ενιαία ψηφιακή αγορά, β) τα οφέλη για την κοινωνία από τη χρήση ΤΠΕ και γ) τις Διεθνείς Πτυχές Ψηφιακού Θεματολογίου"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 17/05/12

Ένταξη της Πράξης "Συγκριτική μελέτη ευρωπαικής ένωσης και ελλάδος για α) την ενιαία ψηφιακή αγορά, β) τα οφέλη για την κοινωνία από τη χρήση ΤΠΕ και γ) τις Διεθνείς Πτυχές Ψηφιακού Θεματολογίου" με κωδικό MIS 376758 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.