Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 08/11/11

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ στους άξονες προτεραιότητας
10, 11 και 12 (Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα) " με κωδικό MIS 357322

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.