Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης EΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020’’, MIS 466132
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 12/02/14

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης EΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020’’" με κωδικό MIS 466132

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.