Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Υποστήριξη της επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης», ΟΠΣ 302957
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/11/10

Απόφαση για την ένταξη Πράξης με τίτλο: « Υποστήριξη της επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης»» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 302957 , (οριζόντια πράξη).

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.