Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ_ΑΔΕΔΥ_Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Διαβούλευσης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 26/04/10

Ένταξη Πράξης με τίτλο:
«Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους άξονες 01, 02 και 03  για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις  2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ «277434»

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.