Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό,την υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 08/11/11

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό,την υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης" με κωδικό MIS 355361

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.