Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Συγκριτική μελέτη ΕΕ και Ελλάδος για α)την ΗΔ β)εμπιστοσύνη και ασφάλεια και γ)ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αποκλίσεις, δείκτες επίδοσης και προτάσεις για εθνικές δράσεις
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/10/12

Ένταξη της Πράξης "Συγκριτική μελέτη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος για α)την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, β)εμπιστοσύνη και ασφάλεια και γ)ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αποκλίσεις, δείκτες επίδοσης και προτάσεις για εθνικές δράσεις." με κωδικό MIS 376643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.