Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Σχέδιο Δράσης για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/11/10

Απόφαση για την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:
«Σχέδιο Δράσης για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στους
Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του με κωδικό ΟΠΣ 224668 (με δικαιούχο την
ΚτΠ ΑΕ)

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.