Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Υποστήριξη στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας για τη διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, MIS 466134
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 12/02/14

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Υποστήριξη στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας για τη διαμόρφωση ενός κοινού
σχεδίου δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση" με κωδικό MIS 466134

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.