Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 10/03/11

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ Α Λ Ε Ι
· την Κεντρική Κυβέρνηση και τους εποπτευόμενους φορείς της
· τις Ανεξάρτητες Αρχές του Κράτους (συνταγματικές και διοικητικές)
· άλλους φορείς που θα αιτηθούν επιβεβαίωση επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές
προδιαγραφές ή για συνεχιζόμενη πράξη που αφορά στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
ως δυνητικούς δικαιούχους του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για την υποβολή
αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια για:
Α) διαχειριστική επάρκεια τύπου Β ή/και Γ
Β) διαχειριστική επάρκεια για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές ή για συνεχιζόμενη
πράξη

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.