Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα τεκμηρίωσης των δημοσίων πολιτικών και εφαρμογής καλής νομοθέτησης σε οριζόντια και κάθετα πεδία δημόσιας πολιτικής, Άξ01
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 04/03/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο

«Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα τεκμηρίωσης των δημοσίων πολιτικών και εφαρμογής καλής νομοθέτησης σε οριζόντια και κάθετα πεδία δημόσιας πολιτικής» στον Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 217040

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.