Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ" MIS 357411
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 16/09/13

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ " με κωδικό MIS 357411

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.