Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΑΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 14/07/11

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ." στον Άξονα Προτεραιότητας "Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και
διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.