Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Σχέδιο Δράσης για την επιχειρησιακή λειτουργία κεντρικής μονάδας ελέγχου ποιότητας ρυθμίσεων στην ΓΓΚ και την δημιουργία μονάδων ανάλυσης και τεκμηρίωσης στα Υπουργεία, Άξ01
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 04/03/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο
«Σχέδιο Δράσης για τα δύο έργα σημαία: την επιχειρησιακή λειτουργία κεντρικής μονάδας ελέγχου ποιότητας ρυθμίσεων στη ΓΓΚ και την δημιουργία μονάδων ανάλυσης και τεκμηρίωσης στα Υπουργεία»
στον Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 217045

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.