Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ "Ανάπτυξη Ιστοτόπου για την υποστήριξη της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠκΕ)"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 02/05/12

Ένταξη της Πράξης "Ανάπτυξη Ιστοτόπου για την υποστήριξη της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΕΠκΕ)" με κωδικό MIS 376276 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.