Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 15/06/12

Ένταξη Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ»  στον Άξονα Προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.