Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ετήσια Συνάντηση έτους 2012
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/01/13

Η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με την Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα σε εφαρμογή του άρθρου 68 του ΕΚ 1083/2006.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.