Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Παραμετροποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 37 μη συγχωνευόμενων Δήμων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», 346615
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/05/11

Ένταξη της Πράξης "Παραμετροποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 37 μη συγχωνευόμενων Δήμων
για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» " με κωδικό MIS 346615

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.