Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις)
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 24/12/10

Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) », με κωδ. ΟΠΣ 302055

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.