Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 09/04/10

Ανάκληση Πράξης :
«Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» των Αξόνων Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 11 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 12 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 236953

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.