Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης οργανωτικής δομής και στελέχωσης ΟΤΑ & Περιφερειών – υποστήριξη για τη σύνταξη των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των νέων Δήμων
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 22/11/10

Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης οργανωτικής δομής και στελέχωσης ΟΤΑ & Περιφερειών – υποστήριξη για τη σύνταξη των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των νέων Δήμων», με κωδ. ΟΠΣ 296519

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.