Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 11/05/10

Ένταξη Πράξης με τίτλο:


«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στους άξονες 10, 11 και 12  για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις  2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 286150

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.