Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

04: Διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων (δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες) και λοιπών φορέων (Κωδ. Πρόσκλησης : 07.08.09.69.02.01.04/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ)

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.