Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων ΥΠΕΞ 2010-2011
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 30/08/10

Ένταξη  της Οριζόντιας Πράξης:
«Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων ΥΠΕΞ 2010-2011» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ: 296391

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.