Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και την εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 09/11/11

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και
την εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών" με κωδικό MIS 364929

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.