Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

36: Ενοποίηση – Προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Θεματική Προτεραιότητα 63), (Κωδ. Πρόσκλ. 01_02_03.63.04.03.01)

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.