Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Εξειδίκευση Οδικού χάρτη - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Αναδιοργάνωση Δομών ΟΠΣ 440869
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/05/13

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Εξειδίκευση Οδικού χάρτη - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Αναδιοργάνωση Δομών " με κωδικό MIS 440869

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.