Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ: "Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου Δημόσιας Διαβούλευσης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 23/04/12

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου Δημόσιας Διαβούλευσης" με κωδικό MIS 368608 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.