Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ_Δημοσιοτητα-αξ10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/08/09

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης Δράσεων Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος» του ΕΠ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, 2007-2013» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στον Άξονα 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 215759.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.