Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 23/11/10

Ένταξη της Πράξης
«Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα οικονομικά, την πολιτική και τη διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας για ανώτατα & ανώτερα στελέχη» στους Άξονες Προτεραιότητας 04 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης», 05 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 296353.

3η ΤΡΟΠ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.