Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ. ΕΝΤ. ΕΥΣΣΕΠ "Μελέτη ωρίμανσης περιγράμματα θέσεων"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/10/09

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Πράξης με τίτλο:

«Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων» στους Άξονες Προτεραιότητας 04 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 05 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, με κωδικό MIS 237079.

1η Τροποποίηση Απoφάσης Ένταξης Πράξης

3η Τροποποίηση Απoφάσης Ένταξης Πράξης

 


 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.