Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 02/01/12

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα
Κοινωνικής Ασφάλισης" με κωδικό MIS 365360

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.