Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ. ΕΝΤ. Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ του ΕΠΔΜ στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12» του ΕΠΔΜ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/10/09

Ένταξη Πράξης «Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στους Άξονες Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»,  11 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 12 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.